Декан факультету
д.т.н., професор  
Савенко О.С.

Заступник декана
з навчально-виховної роботи,
доцент, к.п.н.
Онишко О.Г.

Заступник декана
з навчально-методичної роботи
Поплавська О.А.

Факультет інформаційних технологій створений в 2012 році на базі трьох факультетів: комп’ютерних систем та програмування (ФКСП), телекомунікаційних систем (ФТС), прикладної математики та комп’ютерних технологій (ФПМКТ). ФКСП та ФТС були створенні в 2004 році на базі факультету радіоелектроніки, який існував з 1991 року, а ФПМКТ виділився окремим факультетом в 2004 році з факультету інженерних та інформаційних технологій.

Спеціальності:

121 – Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення.
Ліцензований обсяг (денна форма):
– бакалаврів 50
– магістрів 10

122 – Комп’ютерні науки

Освітня програма: Комп’ютерні науки.
Ліцензований обсяг (денна форма):
– бакалаврів 75
– магістрів 40
– докторів філософії 10

123 – Комп’ютерна інженерія

Освітня програма: Комп’ютерна інженерія та програмування.
Ліцензований обсяг (денна форма):
– бакалаврів 120
– магістрів 40
– докторів філософії 10

125 – Кібербезпека та захист інформації

Освітня програма: Кібербезпека.
Ліцензований обсяг (денна форма):
– бакалаврів 75
– магістрів 30

126 – Інформаційні системи та технології

Освітня програма: Інформаційні системи та технології.
Ліцензований обсяг (денна форма):
– бакалаврів 30
– магістрів 20

172 – Електронні комунікації та радіотехніка

Освітня програма: Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі.
Ліцензований обсяг (денна форма):
– бакалаврів 50
– магістрів 30

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Ліцензований обсяг (денна форма):
– бакалаврів 50
– магістрів 20

Тривалість навчання

Тривалість навчання на першому (бакалаврському) рівні зі скороченим терміном підготовки для студентів – випускників коледжів за спеціальностями: 121 Інженерія програмного забезпечення, 123 Комп’ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи та технології,172 Електронні комунікації та радіотехніка, 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка становить 2 роки і 10 місяців.

Навчання на другому (магістерському) рівні триває 1 рік і 4 місяці за освітньо-професійними програмами (Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні науки, Кібербезпека та захист інформації, Інформаційні системи та технології, Електронні комунікації та радіотехніка, Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка) та 1 рік і 9 місяців за освітньо-науковою програмою (Комп’ютерна інженерія та програмування).

Тривалість навчання на третьому (аспірантура, доктори філософії) рівні – 4 роки за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»), 123 Комп’ютерна інженерія (освітньо-наукова програма «Комп’ютерна інженерія»), 126 Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова-програма «Інформаційні системи та технології»).

Контакти

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 4-й учбовий корпус, 4-221, 4-216, 4-214, 1-й учбовий корпус: 1-207.

Декан: ауд. 4-214, пошта: osavenko@khmnu.edu.ua

Заступник декана з навчально-виховної роботи: тел. 67-19-43, тел.вн. 11-94

Заступник декана з навчально-методичної роботи: тел. 72-52-37, тел.вн. 11-43