Підготовка наукових кадрів

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія та 126 Інформаційні системи та технології.

В ХНУ функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій зі спеціальностей: 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – Інформаційні технології


Міжнародна діяльність

Викладачі приймають участь в таких міжнародних проєктах:

  1. ERASMUS+ MOVEx
    MOVEx – Development of the Model and Open database of Virtual national and international academic Exchange programs to facilitate the university students’ academic mobility and international cooperation (15.12.2022 – 15.12.2025) ERASMUS + Virtual Exchanges in Higher Education and Youth (ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH) program
  2. ERASMUS+ SMART-PL
    SMART-PL – Students’ Personalised Learning Model, Based on the Virtual Learning Environment of Intellectual Tutoring “Learning with No Limits” (01.01.2023 – 31.12.2025)
    ERASMUS + Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 – Partnerships for transformation in higher education program
  3. Jean Monnet module course “EU best practices for IoT and Smart Infrastructures”